بازدید نماینده تام الاختیار وزیر ، جناب آقای دکتر ناصحی، جانشین دکتر روحانی زاده رییس دانشگاه و معاونین، از بیمارستان شفا جهت قدردانی از درمان بیماران کرونایی ‍‍