نوزادان

این بخش شامل دو بخش نوزادان و آی سی یو (مراقبتهای ویژه نوزادان ) می باشد . این بخش مخصوص بستری نوزادان 1 تا 30 روزه می باشد . در آی سی یو نوزادان ، نوزادانی که نیاز به مراقبت هاي ويژه دارند ، تحت مراقبت قرار می گیرند . در بخش نوزادان ،خدمات به شرح زیر ارائه می شود :

فتوتراپی ، تعویض خون ، واکسیناسیون ، غربالگری نوزادان ، شنوایی سنجی ، آموزش شیردهی به مادران توسط کارشناس شیرمادر ، آموزش مراقبت بهداشتی از نوزادان ، پاسخگویی 24ساعته به مشکلات مادران . پزشک متخصص اطفال و نوزادان بصورت 24 ساعته در بخش مقیم مي باشد . جهت اقامت مادران نوزادان بستري در بخش ، اتاق مجزايي درنظر گرفته شده است .

غربالگري بيماريها ي مادرزادي نوزادان در بخش اتاق زايمان و بخش نوزادان بر اساس برنامه كشوري غربالگري انجام مي شود . ليست مراكز غربالگري در سراسر تهران در بخش نوزادان موجود است .
واکسیناسیون نوزادان بر اساس برنامه کشوری واکسیناسیون در این بخش انجام می پذیرد .
.