گروه بيهوشي

Smiley face
دكتر احمد باقرپور طهراني
متخصص بيهوشي
Smiley face
دكتر اسفنديار جواهري
متخصص بيهوشي
Smiley face
دكتر محمدرضا حبيبي
فلوشيپ هوشبري مراقبت هاب ويژه
متخصص بيهوشي
Smiley face
دكتر مهدي سليماني
فلوشيپ بيهوشي جراحي قلب باز
متخصص بيهوشي
Smiley face
دكتر رامش فاضل زاده
متخصص بيهوشي
Smiley face
دكتر ابولفضل فيروزيان
فلوشيپ درد
متخصص بيهوشي
Smiley face
دكتر افشين قلي پور برادري
فلوشيپ بيهوشي
متخصص بيهوشي
Smiley face
دكتر سيد علي موحد
متخصص بيهوشي
Smiley face
دكتر سيد عباس هاشمي
متخصص بيهوشي
Smiley face
دكتر مير احمد هندي نژاد
متخصص بيهوشي
فلوشيپ بيهوشي جراحي قلب باز