پزشکان گروه ارتوپدی

User Pic

دكتر محمدرضا پيوندي


متخصص ارتوپدي رییس هیات مدیره


ارتباط با پزشک
User Pic

دكتر اللهيار خوارزمي


متخصص ارتوپدي


ارتباط با پزشک
User Pic

دكتر سيد اسماعيل شفيعي


بورد تخصصی جراح ارتوپدی جراح زانو و ارترسکوپی


ارتباط با پزشک
User Pic

دكتر سلمان غفاري


فلوشيپ جراحي زانو متخصص ارتوپدي


ارتباط با پزشک
User Pic

دكتر علي كرملو


متخصص ارتوپدي


ارتباط با پزشک
User Pic

دكتر مهران رضوي پور


بورد تخصصی جراحی استخوان و مفاصل فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی


ارتباط با پزشک

[vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]