راهنماي طبقات

راهنماي طبقات

كادر بيمارستان شفا، جهت رفاه حال مراجعين با طرحي خطوط راهنما مراجعين را از درب ورودي تا مقصد مورد نظر راهنمايي مي كنند

- خط زرد منتهي به راديولو‍‍ژي مي شود
-خط قرمز منتهي به راديولوژي اور‍ژانس مي شود
-خط سبز به درمانگاه منتهي مي شود
-خط آبي به MRI منتهي مي شود
-خط آبي كمرنگ به سنگ شكن منتهي مي شود

1- اورژانس

۲ -MRI

۳ – سي تي اسكن

۴ – پذيرش

۵- رادیولوژی

۶-كيلينيك

۷-داروخانه

۸-آزمايشگاه

 

 

 

طبقه همكف

1- اتاق عمل

۲ – اطفال

۳- بخش بستري يك

۴- بخش بستري دو

۵- ICU

 

طبقه اول

۱- اتاق عمل قلب

۲ -نوزادان

۳- زايشگاه

۴- I.C.U قلب

۵-اتاق عمل قلب

۶- آنژيوگرافي

۷-C.C.U

۸-بخش سه

۹-بخش چهار

طبقه دوم