گروه گوش و حلق و بيني

User Pic

دكتر هوشيار پيشكاری


متخصص و جراح گوش و حلق و بینی و پلاستیک بینی


ارتباط با پزشک
User Pic

دكتر علي اصغر غفاري


متخصص گوش و حلق و بيني


ارتباط با پزشک
User Pic

دكتر سيد محمود قريشي


متخصص گوش و حلق و بيني


ارتباط با پزشک
User Pic

دكتر سيد جعفر مطهری


جراح و متحصص گوش و حلق و بینی
رئیس بیمارستان


ارتباط با پزشک
User Pic

دكتر محمدرضا محرابي


متخصص گوش و حلق و بيني


ارتباط با پزشک
User Pic

دکتر محمد اصفهانی


جراح و متخصص گوش و حلق بینی


ارتباط با پزشک