بخش فوق تخصصي بيماريهاي كليوي

بيمارستان شفا با داشتن كادري مجرب و تجهيزات پيشرفته جهت انجام كليه روشهاي تشخيصي و درماني بيماريهاي كليوي در حال خدمت رساني به بيماران عزيز است.

اين بيمارستان همچنين داراي بخش هاي سنگ شكن ، سونو كليه ،‌دياليز و كليه مي باشد.