جراحي مغز و اعصاب

User Pic

دكتر ميثاق شفيع زاد

عضو هیات علمی دانشگاه


جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات
جراحی هیپوفیز و قاعده جمجمه
نورواندوسکوپی فلوشیپ فوق تخصصی فانکشنال و استریوتاکسی


ارتباط با پزشک
User Pic

دكتر كاوه حدادي


متخصص جراحي مغز و اعصاب فلوشيپ ستون فقرات


ارتباط با پزشک
User Pic

دکتر سعيد احتشامي


متخصص جراحي مغز و اعصاب فلوشيپ ستون فقرات


ارتباط با پزشک
User Pic

دكتر آرمان ركان قزويني


متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات


ارتباط با پزشک
User Pic

دكتر محمود آريا ناصري علي آبادي


متخصص جراحي مغز و اعصاب


ارتباط با پزشک
User Pic

دکتر سعید احتشامی


جراح و متخصص بیماریهای مغز و اعصاب


ارتباط با پزشک
User Pic

دکتر سجاد شفیعی


متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات فلوشیپ استریوتاکسی و جراحی فانکشنال مغز


ارتباط با پزشک