خدمات و فعاليت ها

بیمارستان شفا دارای بخشهای متعددی به شرح ذیل است

داخلی، کودکان، جراحی عمومی، نوزادان، زنان زایمان، چشم(فوق تخصص قرنیه و شبکیه)، گوش و حلق و بینی ، جراحی فک و درمان، جراحی فوق تخصصی توراکس، جراحی قلب، جراحی کودکان، جراحی عروق،  جراحی ترمیمی و زیبایی، فوق تخصصی گوارش (بیماریهای گوارشی و آندوسکوپی) ، فوق تخصصی قلب کودکان، تخصصی و فوق تخصصی قلب، فوق تخصصی بیماریهای کلیوی و مجاری ادرار ، فوق تخصص گوارش کودکان ، تخصص و فوق تخصصی ارولوژی ، جراحی مغز و اعصاب می­باشد.


مراقبت ويزه
مراقبICU جنرال با ظرفیت 9 تخت دارای پروانه درجه یک.
CCU با ظرفیت 7 تخت دارای پروانه درجه یک.
NICU با ظرفیت 4 تخت دارای پروانه درجه یک.
ICU بعد از جراحی قلب باز با ظرفیت 4 تخت دارای پروانه درجه یک ت وي‍‍‍‍‍زه
Post ccuبا ظرفيت 9 تخت داراي پروانه درجه يك


پاراكيلينيك
بخش سنگ شکن
واحد رادیولوژی و سونوگرافی جهت بیماران بستری و سرپائی.
CT-SCAN زیمنس Moltislice از نوع MOTION 6.
بخش فوق تخصصی گوارش و دارای امکانات آندوسکوپی و رکتوسیگموئیدوسکوپی بزرگسالان و اطفال و ERCP
بخش تست ورزش و اکو کاردیوگرافی
 بخش بازتوانی قلب (EECP)
بخش آنژیوگرافی با دو دستگاه آنژیوگرافی فعال و بخش مراقبت های ویژه بعد
بخش دیالیز
بخش فیزیوتراپی
آزمايشگاه و پاتولوزي
بانك خون
داروخانه