Sari Shafa Hospital

زايمان در آب

زایمان درآب معمولا در وان آب گرم انجام میشود و تمام مراحل یک زایمان طبیعی، مثل کنترل ضربان قلب جنین و بررسی شرایط مادر، در آن انجام خواهد شد. بودن در آب می تواند فشار خون و احساس اضطراب شما را کاهش دهد و بدنتان را قادر به آزاد کردن اندورفین کند که به تسکین درد کمک کند.زایمان در آب یک زایمان طبیعی است که ضمن درد کمتر نیازی به داروهای بی حسی ندارد.

آب گرم می تواند به ریلکس شدن شما کمک کند. در بيمارستان شفا زايمان در آب زير نظر كادر حرفه اي مامايي و پزشكان مجرب قابل انجام است