Sari Shafa Hospital

هزينه ها


 به همراه هزینه

             براساس تعرفه سال ۱۳۹۷

برآورد هزینه کلی عمل های رایج تشخیصی/درمانی برای بیماران بین الملل (بدون هزینه وسایل)، همراه با مدت بستری تخمینی

جراحی زنان
شمارهنام عملقیمت تخمینی(ریال)تعداد روزهای بستری تخمینی
۱سزارین۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰۱روز
۲زایمان طبیعی۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۱روز
۳هیسترکتومی۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱روز
۴کورتاژ۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱روز
۵هیستروسکوپی۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱روز
جراحی عمومی
شمارهنام عملقیمت تخمینی(ریال)تعداد روزهای بستری تخمینی
۱کله سیستکتومی۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱روز
۲همورییدکتومی۷۰/۰۰۰/۰۰۰۱روز
۳ماستوکتومی۷۰/۰۰۰/۰۰۰۱روز
۴ترمیم فتق اینگویینال۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱روز
۵فتق دوطرفه۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰۱روز
۶فتق شکمی۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱روز
۶لوزه۸۰/۰۰۰/۰۰۰۱روز
۷آپاندکتومی۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱روز
۸توده یک پستان۷۰/۰۰۰/۰۰۰۱روز
۹سینوس پیلونیدال۸۰/۰۰۰/۰۰۰۱روز
۱۰هموروئیدکتومی۶۰/۰۰۰/۰۰۰۱روز
۱۱کاتاراکت۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰۱روز
۱۳ناخنک        90/000/0001روز
۱۴ فیستول پری آنال   5/000/000   1روز
 جراحی زیبایی
شمارهنام عملقیمت تخمینی(ریال)تعداد روزهای بستری تخمینی
۱بلفاروپلاستی۹۰/۰۰۰/۰۰۰۱روز
۲ماموپلاستی۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱روز
۳ابدومینوپلاستی۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰۱روز
۴لیپوماتیک۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱روز
اورولوژی
شمارهنام عملقیمت تخمینی(ریال)تعداد روزهای بستری تخمینی
۱پروستاتکتومی۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰۱روز
۲جراحی واریکوسل۷۰/۰۰۰/۰۰۰۱روز
۳PCNL200/000/0001روز
۴TURP90/000/0001روز
۵TUL150/000/0001روز
گوش و حلق و بینی
شمارهنام عملقیمت تخمینی(ریال)تعداد روزهای بستری تخمینی
۱جراحی لوزه۷۵/۰۰۰/۰۰۰۱روز
۲رینوپلاستی۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰۱روز
گوارش
شمارهنام عملقیمت تخمینی(ریال)تعداد روزهای بستری تخمینی
۱اندوسکوپی۱۰/۰۰۰/۰۰۰سرپایی
۲کولونوسکوپی۱۵/۰۰۰/۰۰۰سرپایی

برآورد هزینه کلی درمانهای غیر جراحی (طبی) در بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان

شمارهنام عملقیمت تخمینی(ریال)تعداد روزهای بستری تخمینی
۱درمان غیر جراحی بزرگسالان در بخش های عادی۳۰/۰۰۰/۰۰۰هرشبانه روز
۲شیمی درمانی سرپایی۱۰/۰۰۰/۰۰۰هر جلسه
۳درمان بیماریهای قلبی در CCU45/000/000هرشبانه روز
۴درمان بیماران بدحال در ICU60/000/000هرشبانه روز
۵درمان غیر جراحی اطفال در بخش اطفال۳۰/۰۰۰/۰۰۰هرشبانه روز
ردیفنوع خدماتتعرفه (ریال)
۱ویزیت پزشک معالج روز اول در بخش۳/۵۶۴/۰۰۰
۲ویزیت پزشک معالج روز دوم در بخش۲/۹۱۶/۰۰۰
۳ویزیت ترخیص۱/۹۴۴/۰۰۰
۴ویزیت نوزاد متولد شده روز اول۴/۵۳۶/۰۰۰
۵مشاوره در بخش۳/۵۶۴/۰۰۰
۶ویزیت پزشک عمومی۸۳۰/۵۵۰
۷ویزیت پزشک متخصص۱/۳۰۱/۷۶۰
۸ویزیت پزشک فوق تخصص۱/۶۲۳/۸۱۰
۹اقامت همراه بیمار در بیمارستان هرروز۲/۵۶۵/۰۰۰
۱۰بستری بیمار در اتاق یک تخته هر روز۲۱/۳۱۲/۰۰۰
۱۱بستری بیمار در اتاق دو تخته هر روز۱۶/۶۵۰/۰۰۰
۱۲بستری بیمار در اتاق عمومی هر روز۱۱/۹۸۸/۰۰۰
۱۳بستری نوزاد سالم هرروز۸/۳۲۵/۰۰۰
۱۴بستری در انکوباتور هرروز۱۱/۹۸۸/۰۰۰
۱۵بستری بیمار در تخت post CCU  هرروز۲۱/۳۱۲/۰۰۰
۱۶بستری بیمار در تخت CCU  هرروز۲۷/۳۰۶/۰۰۰
۱۷بستری بیمار در تخت ICU  هرروز۴۲/۶۲۴/۰۰۰
۱۸بستری بیمار در تخت NICU  هرروز۴۲/۶۲۴/۰۰۰
۱۹ضریب اتاق عمل۲۵%
۲۰ضریب کمک جراح۲۰%
۲۱ضریب تعرفه بیهوشی۱/۲۳۶/۰۰۰
۲۲ضریب تعرفه k    جراحی۱/۲۳۶/۰۰۰
۲۳ضریب تعرفه خدمات سرپایی۶۴۸/۰۰۰
۲۴خدمات پرستاری و جانبی۱۸%
۲۵خدمات پاراکلینیک۳۵% بالاتر از تعرفه بخش خصوصی
۲۶دارو و لوازم مصرفیقیمت مصرف کننده