گروه ارولوژي

User Pic

دكتر مهدي يونسي


متخصص ارولوژي
فوق تخصص جراحي كليه و مجاري ادراري
فوق تخصص سنگ شكن بدون نياز به برش جراحی
عضو هیات مدیره بیمارستان
رئیس گروه ارولوژی


ارتباط با پزشک
User Pic

دكتر بهكام رضايي مهر


متخصص ارولوژي
فوق تخصص جراحي كليه و مجاري ادراري
فوق تخصص سنگ شكن بدون نياز به برش جراحی
فلوشیپ جراحی درون‌بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی)


ارتباط با پزشک
User Pic

دكتر علي عيسي پور


متخصص ارولوژي


ارتباط با پزشک