لطفا با ما تماس بگیرید برای موارد اضطراری.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

888-123-4567

تماس با ما

وابسته به پزشکان در اپکس کلینیک

از سوی دیگر، ما با خشم و عصبانیت عادلانه و ناسازگارانه از مردانی که از لذت لحظه لحظه ها خجالت می کشند و تحقیر می کنند، محکوم می شوند.

تصویر خالی

دكتر آرمان ركان قزويني

مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دكتر ابولفضل فيروزيان

مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دكتر احمد باقرپور طهراني

مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دكتر اسفنديار جواهري

مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دكتر افشين قلي پور برادري

متخصص بیهوشی
فلوشیپ بیهوشی

متخصص بیهوشی
مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دكتر اللهيار خوارزمي

مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دكتر الهام قلي پور برادري

مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دكتر حمدالله جواديان

مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دكتر سيد اسماعيل شفيعي

مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دكتر سيد محمد باغبانيان

مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دكتر سيده بنفشه قريشي

مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دكتر سيده رفعت بنافتي

مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دكتر شروين ضيابخش طبری

مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دكتر طاهره گليني مقدم

مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دكتر عبدالخالق پيوندي

مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دكتر غلامرضا نمدانيان

مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دكتر غلامعلي گدازنده

مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دكتر فاطمه نورا كسائي

مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دكتر قربانعلي قلعه سري

مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دكتر كيومرث نوروزپور ديلمي

مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دكتر محمدتقي صالحي عمران

مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دكتر محمدحسين حسين آبادي

مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دكتر محمود آريا ناصري علي آبادي

مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دكتر مريم السادات طباطبايي پور

مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دكتر مير احمد هندي نژاد

مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دكتر نسرين رحماني بوئيني

مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دكتر ولي الله شريفي سوركي

مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دکتر رضا اميني

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

22 سال سابقه کاری
مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دکتر سعيد احتشامي

22 سال سابقه کاری
مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دکتر سید محمد مهدی غفاری همدانی

مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دکتر علی اصغر فرسویان

مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات
تصویر خالی

دکتر مژگان اورند

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

16 سال سابقه کار
مشاهده پروفایل رزرو یک قرار ملاقات