حضور بیمارستان شفا ساری در دومین همایش بین المللی گردش گری سلامت به عنوان بیمارستان برتر و پیشرو در حوزه بیماران بین الملل

مرد جوانی در اثر تصادف با سطح هوشیاری ۴ به بیمارستان شفا ساری منتقل شد بدلیل خونریزی داخل مغز توسط دکتر احتشامی تحت عمل جراحی قرار گرفت و قسمتی از جمجمه جهت کاهش فشار ...
ادامه مطلب